Página de inicio > Empresa > Sobre nosotros

Sobre nosotros

o-nas-2

Jesteśmy międzynarodową grupą doradczą. Specjalizujemy się we wsparciu ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw i instytucji. Badamy rynki, tworzymy strategie dla sektora publicznego i firm z sektora prywatnego, planujemy i organizujemy działania promocyjne, a także szkolimy w zakresie handlu międzynarodowego.

Zapraszamy do zapoznania się ze świadczonymi przez nas usługami jak również z opisami zrealizowanych przez nas projektów.

Globalny zasięg

Posiadamy własne biura w Polsce, Hiszpanii i w Turcji oraz sieć powiązanych partnerów na całym świecie. Dzięki temu oferujemy usługi na skalę globalną, obniżając czas i koszty prowadzonych projektów. Od 2008 roku jesteśmy członkiem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.

Interdyscyplinarność

Nasz zespół tworzą ludzie o różnorodnym wykształceniu (akademickim i biznesowym), bardzo szerokich zainteresowaniach, zróżnicowanych doświadczeniach i spojrzeniach na świat. Dlatego potrafimy realizować projekty, które wymagają nieszablonowego podejścia. Wszystko po to, aby odpowiednio dobranymi narzędziami we współpracy z Klientem osiągnąć postawione przez niego cele praktyczne.

Klienci prywatni

Badania rynku stanowią trzon naszej oferty dla firm. Wnioski z badań pomagają Klientom podejmować strategiczne decyzje rynkowe. Prowadzimy badania zapotrzebowania na produkty firmy, szukamy nisz rynkowych i nowych rynków zbytu. Wspieramy firmy w działaniach marketingowych poprzez badania wizerunku marki, badania oceny skuteczności podejmowanych działań promocyjnych oraz badania satysfakcji i oczekiwań klientów.

Specjalizujemy się w badaniach B2B, w których respondentami są przedstawiciele firm o określonym profilu. W badaniach tych stosujemy autorską metodologię Qualimassive, która łączy elementy badania jakościowego z ilościowym i dzięki temu pozwala na wyciągnięcie trafnych wniosków na podstawie relatywnie małych prób badawczych.

ExportCreator

Firmy planujące ekspansję zagraniczną, jak również te już eksportujące, zachęcamy do skorzystania z ExportCreatora – zestawu narzędzi doradczych, który został przygotowany w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie internacjonalizacji.

W ramach ExportCreatora:

  • Pomagamy w odkrywaniu rynków zagranicznych
  • Opracowujemy strategie rozwoju działalności eksportowej
  • Organizujemy misje gospodarcze, wyjazdy na imprezy targowe, wizyty studyjne, konferencje i prezentacje w Polsce i za granicą.

Dodatkowo prowadzimy szkolenia z zakresu wsparcia eksportu i procesów umiędzynarodowienia.

Klienci publiczni

Naszą ofertę dla klientów publicznych kierujemy m.in. do ministerstw, samorządów regionalnych i lokalnych, klastrów, izb gospodarczych i stowarzyszeń. Posiadamy szerokie doświadczenie w realizacji badań i analiz społeczno-gospodarczych, doradztwie w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego i turystycznego miast i regionów, marketingu terytorialnego, a także programowaniu rozwoju przestrzeni publicznej.

Na szczeblu lokalnym

Jednostkom Samorządu Terytorialnego służymy pomocą na każdym etapie planowania strategicznego – od przeprowadzenia badań i stworzenia kompleksowej diagnozy, poprzez stworzenie marki terytorialnej i strategii miasta, miejskiego obszaru funkcjonalnego czy regionu z uwzględnieniem sfery społecznej, gospodarczej i turystycznej. Pomagamy miastom wdrażać ideę smart city – miasta przyjaznego dla mieszkańców. Wspieramy procesy kompleksowej rewitalizacji miast połączonej ze wspieraniem przedsiębiorczości (w tym tworzenie klastrów, inkubatorów itp.). Wierzymy, że każdy projekt doradczy dla administracji publicznej powinien przebiegać przy współudziale Klienta oraz wszystkich podmiotów, których dotyka dany proces. W tym celu organizujemy konsultacje społeczne i zachęcamy zainteresowane podmioty do współpracy już na samym początku naszych prac. Dzięki temu możemy dopasować działania do realnych potrzeb i możliwości przyszłych użytkowników. Dotychczas opracowaliśmy m.in.:

Na szczeblu krajowym

Specjalizujemy się w doradztwie dla administracji publicznej w zakresie zagranicznej promocji gospodarczej, przez którą rozumiemy szereg działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności eksportu, podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju lub regionów, a także promocję krajowych inwestycji bezpośrednich za granicą. Realizujemy badania w obszarze eksportu i promocji międzynarodowej czego przykładem może być Marka Polskiej Gospodarki przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Prowadzimy długofalowe programy promocji międzynarodowej polskich branż. Jesteśmy zaangażowani w działania promujące polską turystykę za granicą realizowane przez Polską Organizację Turystyczną. Wspieramy miasta, regiony w działaniach na rzecz ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw. Służymy wiedzą i doświadczeniem w organizacji misji gospodarczych (przyjazdowych i wyjazdowych), wizyt studyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas przygotowaliśmy m.in.:

Posiadamy również narzędzia i doświadczenie do przeprowadzania badań ogólnokrajowych na rzecz administracji i dużych instytucji, m.in. o tematyce społecznej, rynku pracy, edukacji. Przykładem mogą być m.in.:

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!