Strona Główna > Branżowy Program Promocji Branży Produkcji Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej

Branżowy Program Promocji Branży Produkcji Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej

Konsorcjum firm AGERON Polska i World Expo International zrealizowało trzyletni Branżowy Program Promocji Branży Produkcji Sprzętu Medycznego i Aparatury Pomiarowej. Projekt ten dofinansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki realizowany był w ramach Poddziałania 6.5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Celem branżowego programu było kreowanie dobrego wizerunku Marki Polskiej Gospodarki za granicą, nawiązywanie nowych kontaktów międzynarodowych przez przedsiębiorców, promowanie polskich marek z branży sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej oraz  zwiększenie eksportu na wybrane rynki docelowe, do których zaliczają się:

  • Niemcy,
  • Rosja,
  • Stany Zjednoczone,
  • Brazylia,
  • Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Promocja odbywała się poprzez udział w targach zarówno zagranicznych jak i krajowych, misjach gospodarczych, szkoleniach a także konferencjach i spotkaniach matchmakingowych. Poziom wsparcia dla firm, które brały udział w programie wynosił 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Do programu przewidującego 27 wydarzeń promocyjnych przyłączyły się 24 firmy z branży sprzętu medycznego i aparatury pomiarowej.

Zespół ExportCreatora czynnie wspiera polskie firmy, aby zwiększyć ich szanse na eksport.

 RozpocznijKreatora