Strona Główna > Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza

Wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych na Mazowszu.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, 2012.

Zgodnie z koncepcją profesora R. Floridy głównym czynnikiem rozwoju gospodarki w ostatnich dziesięcioleciach stała się kreatywność. Jego zdaniem, kreatywne osoby są siłą napędową wzrostu gospodarczego, a miejsca ich zamieszkania rozwijają się dynamicznie i przyciągają kolejne twórcze jednostki. Zgodnie z tym założeniem, władze lokalne powinny inicjować i prowadzić szereg działań mających na celu ogniskowanie klasy kreatywnej oraz wspieranie i ułatwianie rozwoju jej przedsiębiorczości. Działalność kreatywna, rozumiana jako mająca swoje pochodzenie w indywidualnej umiejętności i talencie – w znaczącej mierze zawiera się w branżach takich jak: reklama, architektura, wzornictwo, projektowanie mody, działalność wydawnicza, radio i telewizja, oprogramowanie komputerowe, literatura i sztuki wizualne, rzemiosło artystyczne, film i wideo, działalność muzyczna, sztuki sceniczne oraz fotografia.

Metodą wsparcia sektora kreatywnego proponowaną i wdrażaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest budowa i rozwój klastrów pomiędzy przedsiębiorstwami sektora kreatywnego – szansa na rozwój sektora upatrywana jest w rozwijaniu współpracy wewnątrzsektorowej, skutkującej tworzeniem wartości dodanej, rozlewającej się na pozostałe sektory gospodarki. Na zlecenie Urzędu przeprowadziliśmy analizę potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza, w której wskazaliśmy 5 najważniejszych branż istotnych ze względu na budowanie inicjatyw klastrowych.

Spośród przeprowadzonych dotychczas przez AGERON projektów badawczych, ten jest wyjątkowy ze względu na wyjątkowo rozbudowany proces badawczy. W celu kompleksowego zdiagnozowania przedmiotu analizy zastosowaliśmy łącznie 11 metod badawczych i technik analizy, w tym: desk research, analizę koncentracji przestrzennej, obrazowanie i analizę kartograficzną, PAPI, IDI, TDI, CATI, analizę SWOT, analizę pięciu sił Portera, punktową ocenę atrakcyjności oraz panel ekspercki.

Przed ostatecznym zdefiniowaniem 5 grup podmiotów wskazanych do rozwijania inicjatyw klastrowych odpowiedzieliśmy na pytanie dotyczące czynników skutecznego rozwoju klastrów w ogóle. Jak dowiodła przeprowadzona analiza, skuteczny rozwój klastrów uzależniony jest od 3 zasadniczych czynników:

  1. Klaster powinien być wynikiem inicjatywy oddolnej – zewnętrzne wsparcie administracyjne powinno być skierowane do już zaistniałych oddolnych inicjatyw. Pomoc dedykowana dla nowo powstających inicjatyw skutkuje tworzeniem pseudo-inicjatyw, których jedynym celem funkcjonowania jest pozyskiwanie środków zewnętrznych.
  2. Klaster musi odpowiadać na zapotrzebowanie konkretnej grupy odbiorców – kluczowym warunkiem przetrwania i rozwoju klastrów jest współpraca członków w procesie tworzenia komplementarnych usług i produktów stanowiących wyjątkową i unikatową ofertę na rynku. W przeciwnym razie większość inicjatyw mija się z celem – przy braku współpracy pomiędzy członkami tworzone są sztuczne klastry ,,zbiorcze’’, których rzeczywisty cel funkcjonowania to wyłącznie pozyskiwanie środków.
  3. Klaster powinien mieć potencjał do współpracy międzybranżowej – czynnik ten odnosi się w szczególności do sektora kreatywnego – istotnym warunkiem sukcesu klastra w sektorze kreatywnym jest otwartość na współpracę z branżami tradycyjnymi. Z prawdziwym sukcesem mamy do czynienia w sytuacji, kiedy sektor kreatywny nie zamyka się sam w sobie – kiedy jego wartości wypływają do sektorów tradycyjnych podnosząc ich konkurencyjność oraz wzmacniając siłę gospodarczą regionu.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania: http://www.msodi.mazovia.pl/upload/files/pdfy/Analiza%20potencjalnych%20sektorow%20kreatywnych.pdf

Praca przy tym projekcie była bardzo cenna ze wzgędu na współpracę z sekorem kreatywnym Mazowsza. Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

 RozpocznijKreatora