Strona Główna > Program promocji polskiej gospodarki w Algierii

Program promocji polskiej gospodarki w Algierii

Ministerstwo Gospodarki, 2013

 Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki AGERON zrealizował roczny program promocji polskiej gospodarki na terenie Algierii.

Polska, chcąc umacniać i rozwijać swoją pozycję w zglobalizowanej gospodarce światowej, w swych działaniach proeksportowych aktywnie poszukuje nowych kierunków współpracy gospodarczej i wymiany handlowej. Polskie przedsiębiorstwa kierują swą uwagę między innymi ku rozwijającym się rynkom afrykańskim, azjatyckim i amerykańskim.

Ministerstwo Gospodarki celem zwiększenia znaczenia Polski oraz polskich eksporterów na rynku międzynarodowym podjęło się realizacji projektu systemowego pn. ,,Promocja Polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych’’.

Promocja Marki Polskiej Gospodarki przebiega aktualnie dwutorowo. Odpowiadają za nie realizowane branżowe programy promocji poszczególnych kluczowych dla polskiej gospodarki branż oraz ogólna promocja polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych.

Na podstawie analiz ekspertów, zidentyfikowano 5 pozaeuropejskich rynków w największym stopniu perspektywicznych dla rozwoju polskiego eksportu. Wyboru rynków dokonano biorąc pod uwagę kryteria dynamiki wzrostu PKB, dynamiki wzrostu importu oraz poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Do grona rynków o największym potencjale zaliczono Algierię, Brazylię, Kanadę, Kazachstan oraz Turcję.

Wśród atutów rynku algierskiego dostrzeżono przede wszystkim:

  • stabilność rezerw finansowych oraz rozpoczęcie dużych państwowych programów infrastrukturalnych;
  • wysoką dynamikę eksportu pomimo kryzysu światowego;
  • znaczący wzrost importu – w ciągu ostatnich 5 lat wzrost importu osiągnął aż 197%.

W 2013 roku Ministerstwo Gospodarki, w celu stymulowania rozwoju wymiany handlowej między partnerami algierskimi i polskimi, realizuje program działań promocyjnych obejmujący m.in.: udział w targach i misjach gospodarczych, spotkania matchmakingowe oraz study-tour organizacji producenckich wraz z ogólnowizerunkową kampanią promocyjną polskiej gospodarki w mediach algierskich.

Z dofinansowania wyjazdów na targi i misje gospodarcze do Algierii skorzystali polscy przedsiębiorcy z następujących branż:

  • motoryzacyjna
  • medyczna
  • budowlana
  • maszyn rolniczych
  • spożywcza
  • robót publicznych

Na targi Agrotech w Kielcach i Polagra w Poznaniu przyjechały ponadto delegacje przedsiebiorców z Algierii, zainteresowanych współpracą z polską branżą rolniczą i spożywczą.

Film promujący polską gospodarkę w Algierii można obejrzeć: tutaj

Dzięki naszemu zaangażowaniu w Program, zdobyliśmy kolejne doświadczenia w temacie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

 RozpocznijKreatora