Strona Główna > Strategia Promocji Miasta Pruszkowa 2013-2020

Strategia Promocji Miasta Pruszkowa 2013-2020

Jednym z najszybciej rozwijających się obszarów miejskich w Polsce jest aglomeracja warszawska.

Obserwowany ostatnimi laty rozrost funkcjonalny i przestrzenny Warszawy, bezsprzecznie wskazuje na jej suburbanizację – intensyfikację rozwoju terenów ją otaczających. Wiąże się to ze wzrostem konkurencji pomiędzy ośrodkami podwarszawskimi o nowych mieszkańców oraz przedsiębiorców. Celem uzyskania przewagi konkurencyjnej ośrodki te prowadzą i realizują szereg działań mających na celu przyciągnięcie mieszkańców i przedsiębiorców właśnie do ich gminy.

Jednym z powyższych ośrodków jest Pruszków – blisko 60-cio tysięczne miasto położone w zachodniej części aglomeracji warszawskiej. Miasto to, zaistniało w świadomości społecznej za sprawą grupy przestępczej zlokalizowanej na terenie Pruszkowa, określanej z racji tego jako Mafia Pruszkowa. Pomimo jej rzeczywistego rozwiązania, skojarzenie to jest wciąż wyraźne, mając mylny wpływ na rzeczywisty obraz życia w Pruszkowie. W celu zmniejszenia roli stereotypów oraz przede wszystkim, intensyfikacji budowy pozytywnego wizerunku Pruszkowa, na zlecenie Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa wypracowaliśmy strategię promocji Pruszkowa na lata 2013-2020. Strategia zakłada realizację pięciu programów:

  1. Pruszków – aż miło popatrzeć! – poprawa stanu zagospodarowania przestrzeni Pruszkowa;
  2. Pruszków – tu żyję! – wzrost identyfikacji terytorialnej mieszkańców Pruszkowa;
  3. PruszKooperacja – wzmocnienie kapitału współpracy w Pruszkowie;
  4. Porusz Pruszków – wzrost poziomu uczestnictwa mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych Pruszkowa;
  5. Kolej na PR-uszków! – budowa pozytywnego wizerunku Pruszkowa.

Zostały one wypracowane na podstawie opinii oraz przy współudziale pruszkowskiej społeczności. Ich systematyczna realizacja pozwoli Miastu Pruszków wzmocnić przewagę konkurencyjną wśród miast aglomeracji warszawskiej oraz wspomoże kreowanie identyfikacji mieszkańców i przedsiębiorców z miastem ich zamieszkania i codziennego funkcjonowania.

Kolej na Pruszków!

Zachęcamy do zapoznania się ze strategią TUTAJ