Contacto

AGERON Polska

ul. Wróbla 35
02-736 Warszawa

Tel: (+48) 226 470 227
Fax: (+48) 226 470 203
ageron@ageron.pl

Dane firm:

AGERON Polska Sp. z o.o.
Adres siedziby i korespondencyjny:
ul. Wróbla 35
02-736 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem rejestru
KRS: 0000522457
NIP: 5213678349
REGON: 147401417

Kapitał zakładowy w wysokości
64 000 złotych.

AGERON Polska Michał Zieliński
Adres siedziby:
ul. Dąbrowskiego 84b/21
02-571 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Wróbla 35
02-736 Warszawa

NIP: 5212929648
REGON: 015444120