Strona Główna > Marka Polskiej Gospodarki

Marka Polskiej Gospodarki

AGERON opracował Markę Polskiej Gospodarki – koncepcję wizualną dla szeroko pojętego programu promocji polskiej gospodarki. Inicjatywa ta ma na celu promowanie polskich produktów i polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych i budowanie w ten sposób pozytywnego wizerunku całej polskiej gospodarki.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób Polska może najlepiej się wyróżnić, przeprowadziliśmy na zlecenie Ministerstwa Gospodarki szeroko zakrojone międzynarodowe badania wizerunkowe.

Z czym Polska kojarzy się za granicą? Jakie są mocne strony polskiej gospodarki? Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia współpracy biznesowej? Takie pytania zadaliśmy zagranicznym przedsiębiorcom:

  • 9 krajów
  • 900 firm na badaniach fokusowych
  • 9000 przedsiębiorców w ramach wywiadów telefonicznych

Celem badań było określenie, co w innych krajach myśli się o Polsce, z czym Polska jest kojarzona. Na podstawie wyników badań wyłoniono ideę przewodnią. Najbardziej wartościowym i rozpoznawalnym walorem Polski są ludzie. Innymi słowy, największym atutem, siłą Polski jest talent Polaków. Jeżeli naszym największym aktywem w świecie biznesu jesteśmy my sami, Polacy, musimy dumnie reprezentować Markę jako jej ambasadorzy. Robiliśmy to dotychczas nieświadomie, a teraz będziemy mogli robić to z większą pewnością siebie – wyjaśnia Michał Zieliński, Dyrektor Zarządzający AGERON Polska.

Na podstawie badań wizerunkowych stworzyliśmy Markę Polskiej Gospodarki, która odzwierciedla to, w jaki sposób postrzegana jest Polska i polska gospodarka. Aby wyrazić tę Markę, stworzyliśmy logo, które jest wyjątkowe i skłania do myślenia, lecz przede wszystkim nie pozostaje niezauważone.

Marka Polskiej Gospodarki powstała w ramach realizacji projektu pn. „Przeprowadzenie badań wizerunkowych Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych oraz opracowanie koncepcji wizualizacji programu promocji polskiej gospodarki”.

Projekt został zrealizowany przez konsorcjum firm AGERON Polska i AGERON Internacional. Przy realizacji projektu współpracowali eksperci firmy Bloom Consulting. Projekt był częścią projektu systemowego pod nazwą „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Poddziałanie 6.5.1.

Księga Marki Polskiej Gospodarki: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Marka%20Polskiej%20Gospodarki