Strona Główna > Branżowy Program Promocji Branży Przemysłu Biotechnologicznego i Farmaceutycznego

Branżowy Program Promocji Branży Przemysłu Biotechnologicznego i Farmaceutycznego

AGERON Polska w konsorcjum z AGERON Internacional zrealizował Branżowy Program Promocji Branży Przemysłu Biotechnologicznego i Farmaceutycznego w latach 2012-2014. Program  wdrażany był przez Ministerstwo Gospodarki w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poziom wsparcia oferowanego przedsiębiorcom sięgał nawet 75% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Projekt ten, podobnie jak inne branżowe programy promocji, miał na celu kreowanie dobrego wizerunku Marki Polskiej Gospodarki za granicą, nawiązywaniu nowych kontaktów międzynarodowych przez przedsiębiorców, promowaniu polskich marek z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej oraz zwiększeniu eksportu na cztery wybrane rynki docelowe, tj.:

  • Niemcy,
  • Rosja,
  • Stany Zjednoczone,
  • Chiny.

Promocja polskiego przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego odbywała się poprzez udział przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych. Polskie firmy wystawiały się na targach w ramach polskiego pawilonu, brały udział w konferencjach, misjach gospodarczych, spotkaniach biznesowych oraz szkoleniach. Dodatkowo wydarzenia te wspierane były kampanią medialną oraz licznymi materiałami marketingowymi. Do programu przystąpiło 8 polskich firm z sektora farmaceutycznego i biotechnologicznego, które na przestrzeni 3 lat miały okazję uczestniczyć w 33 wydarzeniach promocyjnych.

Zespół ExportCreatora czynnie wspiera polskie firmy, aby zwiększyć ich szanse na eksport.

 RozpocznijKreatora