Strona Główna > Strategia pozyskiwania nowych członków dla Mazowieckiego Klastra EE i OZE

Strategia pozyskiwania nowych członków dla Mazowieckiego Klastra EE i OZE

W jaki sposób i w jakich kierunkach rozwijać młodą organizację klastrową? Jak optymalizować działania na rzecz pozyskiwania nowych członków do struktur klastra? AGERON Polska wspiera Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w procesie rozwoju.

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii to młoda organizacja klastrowa w zalążkowej fazie funkcjonowania. Na jesieni 2013 r., po upływie niespełna roku od zainicjowania działalności, klaster stanął przed ważnymi wyzwaniami i dylematami rozwojowymi: w jakim kierunku powinien rozwijać się klaster? Jaka jest optymalna liczba członków klastra? Jakiego typu przedsiębiorstwa pozyskiwać do klastra? Z jakimi  innymi nowymi podmiotami nawiązywać współpracę? Jakie kanały i narzędzia promocji klastra będą najbardziej skuteczne w grupach docelowych?

Kontynuując specjalizację badawczo-doradczą  AGERON Polska, na zlecenie Mazowieckiej Agencji Energetycznej, wsparł klaster w tworzeniu wizji przyszłości klastra realizując projekt: Przygotowanie Strategii pozyskiwania nowych członków dla Mazowieckiego Klastra EE i OZE w perspektywie dalszego rozwoju.

W pierwszym etapie dokonaliśmy kompleksowej diagnozy stanu funkcjonowania klastra, jego zasobów, mocnych i słabych stron. Zidentyfikowaliśmy istniejące bariery oraz potencjały rozwojowe oraz deficyty klastra. Na tej podstawie opracowaliśmy wstępne scenariusze rozwojowe i model polityki rekrutacyjnej klastra.

Nasze propozycje skonsultowaliśmy z przedstawicielami podmiotów członkowskich klastra na spotkaniu w Warszawie. Wykorzystując techniki pracy warsztatowej i konsultacji w grupach zadaniowych wypracowaliśmy ostateczne rozwiązania uwzględnione w dokumencie Strategii, tworzące horyzont rozwoju klastra w średniej perspektywie czasowej. Wartością dodaną zrealizowanych warsztatów było zainicjowanie szerszej debaty, wymiany wizji, opinii i doświadczeń między członkami klastra, wzmacniając tym samym wewnętrzne procesy usieciowienia w MKEEi OZE.