Strona Główna > Strategia promocji gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2012-2020

Strategia promocji gospodarczej Województwa Wielkopolskiego 2012-2020

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Województwo Wielkopolskie jako jedno z pierwszych w kraju zdecydowało się na wypracowanie strategii promocji gospodarczej. W wyniku kilkumiesięcznej pracy zespołu AGERON i zaangażowania wielkopolskich firm, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu powstał plan działań strategicznych dla rozwoju gospodarczego Wielkopolski.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego firma AGERON opracowała w 2010 roku „Strategię promocji gospodarczej województwa wielkopolskiego na lata 2010-2020″.

Celem projektu było wskazanie kierunków promocji gospodarki regionu oraz firm z Wielkopolski, by wzmocnić ich konkurencyjność, szczególnie w zakresie działalności eksportowej. Ponadto w Strategii określono jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną regionu oraz wspierać turystykę biznesową.

Na przełomie października i listopada 2010 r. zrealizowano serię spotkań konsultacyjnych w poszczególnych subregionach Wielkopolski. Spotkania miały na celu lepsze poznanie uwarunkowania funkcjonowania firm z poszczególnych podregionów i specyfikę ich planów rozwoju, tak aby opracowywana Strategia dla całego województwa uwzględniała zróżnicowanie regionu i dawała możliwość skorzystania z zaplanowanych działań promocyjnych jak największej liczbie podmiotów.

Dokument strategiczny dostępny TUTAJ