Strona Główna > Strategia Marki Miasta Bełchatowa 2012-2020

Strategia Marki Miasta Bełchatowa 2012-2020

Rozwijając działalność w polu marketingu miejsc (place branding), w pierwszym półroczu 2012 r. stworzyliśmy Strategię Marki Miasta Bełchatowa.

  • Jak skutecznie kreować markę miasta o dominującym negatywnym skojarzeniu wizerunkowym – zanieczyszczonego miasta przemysłowego i „truciciela”?
  • Jak w brandingu i działaniach promocyjnych przezwyciężyć utożsamianie miasta tylko z jednym elementem – kopalnią węgla brunatnego i elektrownią?
  • Jak efektywnie komunikować wszechstronne walory miasta postrzeganego jednowymiarowo – jako ośrodek funkcjonalny okręgu przemysłowego?
  • Jak korzystnie wykorzystać promocyjnie bliskość stolicy województwa bez uszczerbku na wyrazistości wizerunkowej i odrębności tożsamości oraz oferty miasta?
  • Jaki kształt nadać lokalnej marce gospodarczej by efektywnie wpasować ją w prognozowane zmiany charakteru zasobów gospodarczych miasta w długiej perspektywie czasowej (wyczerpanie pokładów węgla brunatnego – wygaszenie elektrowni)?

To tylko część problemów na jakie zespół AGERON Polska znalazł rozwiązania tworząc markę Miasta Bełchatowa. Łącząc doświadczenie w badaniach rynkowych i tworzeniu narzędzi strategicznych dla władz lokalnych przygotowaliśmy kompleksową strategię marki miejskiej wraz z segmentową strategią produktową i promocyjną (mieszkańcy, turyści, inwestorzy). Zapewniliśmy profesjonalne doradztwo i wsparcie dla władz miejskich, zdecydowanych na stworzenie nowej, silnej i wyrazistej marki lokalnej oraz rozpoczęcie nowego rozdziału w działaniach promocyjnych miasta.

W pracy kreatywnej bazowaliśmy na wieloaspektowej diagnozie zastanego wizerunku Miasta Bełchatowa wśród wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców, w mediach oraz internecie. Przeprowadziliśmy badania społeczne i rynkowe oparte na komplementarnym połączeniu jakościowych i ilościowych technik badań rynkowych oraz dywersyfikacji źródeł danych. Zidentyfikowaliśmy mocne i słabe strony miasta i pięć cech unikatowych (USP – Unique Sellig Position) pozycjonujących Bełchatów względem konkurentów na rynku miast w regionie i poza nim.

Tak powstała marka Bełchatów: tylko dobre re:akcje!, która w swej idei przewodniej akcentuje dynamiczny, pełen aktywności charakter miasta optymalnie odpowiadającego na potrzeby mieszkańców, turystów i inwestorów oraz reagującego na wyzwania współczesności, w tym dbałość o środowisko naturalne. Stworzyliśmy markę o złożonej architekturze, w której idea przewodnia znalazła swe pełne odzwierciedlenie w strukturze submarek i bogatym portfelu 16-stu markowych produktów miejskich (turystycznych, usługowych, inwestycyjnych, kulturalno-sportowych). W przygotowanej koncepcji marki zawarto również wytyczne pozwalające na późniejszą kreację identyfikacji wizualnej spójnej i integralnej z całością stworzonej marki miejskiej.

Zawierając w strategii szczegółowe rekomendacje działań promocyjnych dla marki jako takiej jak i poszczególnych produktów wprowadziliśmy bełchatowską markę lokalną w sferę komunikacji internetowej, aplikacji mobilnych oraz innowacji społeczno – technologicznych.

Elementy typowo kreacyjne połączyliśmy z pełnym opisem szczegółow wdrożeniowych i ewaluacyjnych, dzięki czemu finalny dokument Strategii Marki Miasta Bełchatowa jest profesjonalnym narzędziem zarządzania marką miejską w praktyce codziennego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Bełchatowie.