Página de inicio > Oferta > Export creator
Rozpocznij kreatora image

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju eksportu i znajdowaniu kontaktów biznesowych na rynkach zagranicznych.

Tworzymy strategie ekspansji eksportowej, badamy rynki zagraniczne, wyszukujemy źródła dofinansowania eksportu, promujemy produkty i usługi Klientów za granicą.

Run creator
export creator

Espanol
Espanol
Espanol    icon
Espanol    icon
Espanol    icon
Espanol    icon
Espanol    icon
Espanol    icon
Espanol    icon
Case studies
Espanol
Espanol    icon
Espanol   
Espanol   
Espanol    icon
Espanol    icon
Espanol    icon
ec
Funding Monitor

Zdobywanie finansowania dla eksportu

Monitorujemy dostępne źródła dofinansowania działalności eksportowej. Wybieramy te, które najlepiej pasują do potrzeb przedsiębiorcy. Piszemy wniosek tak, aby maksymalnie zwiększyć szanse otrzymania wsparcia. Towarzyszymy Klientom na wszystkich etapach projektu – od złożenia wniosku, przez poprawki i dokumentowanie, aż po końcowe rozliczenia.

Skuteczność w zdobywaniu i rozliczaniu dofinansowania internacjonalizacji zależy przede wszystkim od doświadczenia i umiejętności poruszania się w środowisku instytucji wspierających przedsiębiorców. Zbliża się nowy okres programowania środków z Unii Europejskiej 2014-2020, którym będą rządzić nowe zasady, w tym momencie znane zaledwie w zarysie. Ich poznawanie i interpretacja wdrożeniowa będzie stanowić ogromne wyzwanie dla firm pośredniczących w zdobywaniu funduszy dla przedsiębiorców. Sprostają mu tylko firmy, które, tak jak my, do usługi podchodzą kompleksowo, nie koncentrują się na samym napisaniu wniosku, ale na wszystkich etapach projektu pozostają w bieżącym kontakcie tak z przedsiębiorcą, jak i przedstawicielami instytucji przyznających dofinansowanie, stale aktualizując swoją wiedzę, niezbędną do przeprowadzenia Klienta przez meandry administracyjne procesu.

Market Advisor

Badania i doradztwo

Doradzamy, jak poprawić sytuację firmy już obecnej na rynku eksportowym.

W swoich rekomendacjach bazujemy na wynikach dedykowanych badań i analiz marketingowych (konsumenckich, wizerunkowych i ewaluacyjnych). Precyzyjne zdefiniowanie problemów i ich rozwiązanie; znalezienie alternatywnych atrakcyjnych rynków zbytu; ocena i poprawa skuteczności dotychczasowych działań – to tylko przykładowe efekty naszego zastosowania modułu MarketAdvisor nakierowanego na wzrost wyników biznesowych Klienta.

W ramach modułu Market Advisor realizujemy badania rynkowe, analizujące problem określony przez Klienta lub wspomagamy przedsiębiorcę przy precyzyjnym zdiagnozowaniu problematycznych kwestii. W dalszej kolejności rekomendujemy działania ukierunkowane na ich rozwiązanie i ułatwienie realizacji celów.

O naszym doświadczeniu badawczym i stosowanej metodologii możesz przeczytać w zakładce „x”. Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary badawcze, spośród wielu, które analizujemy na potrzeby eksporterów:

  • Popyt i podaż na produkty/usługi
  • Zachowania i potrzeby konsumenckie
  • Świadomość i postrzeganie marki
  • Pozycjonowanie cenowe produktów/usług
  • Rekomendowane strategie dystrybucji i logistyki
  • Ewaluacja dotychczasowych działań promocyjnych
  • Perspektywy poszerzenia rynku zbytu.