Página de inicio > Oferta > El sector público
Sektor publiczny image

Sektor publiczny

Posiadamy doświadczenie we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami administracji publicznej w zakresie badań społeczno- gospodarczych, doradztwa strategicznego, a także organizacji działań promocyjnych i szkoleń. Specjalizujemy się w doradztwie w zakresie rozwoju gospodarczego oraz marketingu miejsc.

Oferta AGERON Polska dla sektora publicznego obejmuje szeroki zakres usług badawczych oraz doradczych, a także usług w zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych i szkoleń.

Specjalizacje tematyczne firmy w zakresie oferty badawczo-doradczej koncentrują się na zagadnieniach związanych z programowaniem rozwoju w sferze gospodarczej (m.in. rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności, rozwój potencjału inwestycyjnego, eksportowego, klastrowego; patrz: Nasze projekty – Rozwój i promocja gospodarcza), społecznej (m.in. edukacja, rynek pracy, usługi publiczne) oraz przestrzennej (m.in. zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja). W naszych pracach stosujemy podejście partycypacyjne – jesteśmy przekonani, że taki model zarządzania JST przekłada się na skuteczność i efektywność działań.

Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze marketingu terytorialnego. Doradzaliśmy w zakresie promocji polskim i zagranicznym miastom, regionom oraz instytucjom odpowiedzialnym za promocję kraju na poziomie centralnym (patrz: Nasze projekty – Marketing miejsc). Jednym z flagowych dokonań firmy jest przygotowanie strategii i opracowanie Marki Polskiej Gospodarki. W 2014 r. braliśmy udział w programie „Staż sukcesem naukowca”, w ramach którego wypracowaliśmy innowacyjny produkt doradczy dla miast zainteresowanych świadomym kształtowaniem polityki promocyjnej.

Służymy również wsparciem w zakresie projektowania i wdrażania działań promocyjnych, m.in. wyjazdów na targi, organizacji misji gospodarczych i wizyt studyjnych, spotkań match-makingowych, czy konferencji (patrz: Nasze projekty – Promocja dla administracji publicznej). Szkolimy w zakresie promocji i internacjonalizacji.

Naszą ofertę kierujemy do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji publicznych operujących na poziomie gminy, regionu i kraju.

Specjalizacje – oferta badawcza:

 • Badania społeczno-gospodarcze
 • Badania ewaluacyjne
 • Badania wizerunku miejsc
 • Badania rynku pracy
 • Badania sektorowe (analizy branżowe)
 • Badania atrakcyjności inwestycyjnej regionów
 • Badania potencjału eksportowego regionów
 • Studia transportowe
 • Badania efektywności kampanii promocyjnych
 • Badania potrzeb mieszkańców
 • Badania opinii publicznej/sondaże
 • Badania użytkowników/ funkcjonalności portali internetowych
 • Konsultacje społeczne

Specjalizacje – doradztwo strategiczne:

 • Strategia marki miejsca
 • Strategia komunikacji/promocji miejsca
 • Strategie rozwoju i promocji gospodarczej (rozwoju potencjału inwestycyjnego, rozwoju eksportu, rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju współpracy samorząd-biznes- nauka)
 • Strategie promocji turystycznej
 • Strategie rozwoju
 • Strategie rewitalizacji
 • Strategie rozwoju transportu
 • Smart cities

Specjalizacje – promocja i szkolenia:

 • Organizacja wyjazdów na krajowe i zagraniczne imprezy targowe
 • Organizacja misji gospodarczych – wyjazdowych i przyjazdowych
 • Organizacja wizyt studyjnych
 • Organizacja spotkań match-makingowych
 • Organizacja działań promocyjnych
 • Organizacja konferencji
 • Szkolenia w zakresie promocji JST
 • Szkolenia dla eksporterów
 • Szkolenia w zakresie rozwoju oferty inwestycyjnej

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Posiadamy ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z instytucjami administracji publicznej, poparte referencjami i widocznymi rezultatami naszych prac.
 • Dzięki doświadczeniom w realizacji projektów badawczych i doradczych dla instytucji z innych krajów (m.in. Hiszpania, Francja, kraje Ameryki Południowej) potrafimy przenieść światowe dobre praktyki na grunt polski. Jesteśmy członkiem Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej i Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.
 • Zespół AGERON Polska tworzą ludzie o różnorodnym wykształceniu – są wśród nas absolwenci ekonomii, stosunków międzynarodowych, zarządzania i marketingu, socjologii i gospodarki przestrzennej.
 • Współpracujemy ze środowiskiem akademickim (m.in. z SGH, Uniwersytetu Warszawskiego) przy realizacji projektów wymagających wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie. Pozyskujemy wiedzę biorąc aktywny udział w konferencjach i szkoleniach.
 • >Współpracujemy z innymi firmami z branży badawczo-doradczej oraz z innych branż (m.in. agencje reklamowe, pracownie środowiskowe, firmy z branży IT) przy realizacji projektów wymagających zaangażowania ekspertów z wielu dziedzin.
 • Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, doradzając etapie przygotowania postępowań przetargowych i wycen projektów. Zachęcamy do kontaktu z nami!