Página de inicio > Oferta > Consultoría estratégica
Doradztwo strategiczne image

Doradztwo strategiczne

Opracowujemy kompleksowe strategie działalności w sektorze publicznym i prywatnym. Naszą specjalnością jest doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju i promocji na rynkach międzynarodowych.

Strategiczne podejście do działalności ma na celu przejście od perspektywy wyłącznie bieżącego funkcjonowania do  realizacji wieloletnich założeń, z których uczynić można kamienie milowe działalności. Eliminacja działań przypadkowych jest warunkiem pełnego wykorzystania potencjału Klienta.

Specjalizujemy się w doradztwie strategicznym dla firm i instytucji w następująych obszarach:

  • Internacionalizacja
  • Sprzedaż i marketing
  • Promocja gospodarcza
  • Marketing terytorialny
  • Rynek pracy
  • Przestrzeń publiczna
  • Atrakcyjność inwestycyjna
  • Gospodarka regionalna
  • Klastry i współpraca firm
  • Innowacyjność

Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami w zakładce Projekty.

Nasze podejście do doradztwa strategicznego cechuje przede wszystkim nastawienie na zwiększanie możliwości skutecznego wdrożenia sformułowanej strategii. W tym celu szczególny nacisk kładziemy na zaangażowanie do prac nad strategią wszystkich uczestników współpracujących przy jej późniejszym wdrażaniu. Oprócz pogłębienia diagnozy stanu zastanego i poznania niemierzalnych czynników jakościowych mogących w przyszłości oddziaływać na realizację strategii, pozwala to nam na zwiększenie identyfikacji z założeniami strategii szerokiej grupy jej współtwórców.

Dodatkowo specjalizujemy się w tworzeniu planów wdrożenia strategii, które ułatwiają jej stosowanie. Formułujemy harmonogramy, tworzymy wskaźniki realizacji, opracowujemy wstępne budżety cząstkowe. W celu zapewnienia ustawicznego rozwoju konkurencyjności, nasze strategie zakładają również bieżący monitoring wdrażania założonych zadań oraz ewaluację prognozowanych efektów ich realizacji.