Página de inicio > Nabór wniosków: Działanie 1.2 PO Polska Wschodnia – Model biznesowy internacjonalizacji

Nabór wniosków: Działanie 1.2 PO Polska Wschodnia – Model biznesowy internacjonalizacji

Zachęcamy firmy do współpracy z nami przy składaniu wniosków w konkursie o dofinansowanie I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW). Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2016 r. – 20 maja 2016 r.

W ramach I etapu działania 1.2 POPW możliwości dofinansowania podlegają projekty doradcze prowadzące do opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP z makroregionu Polski Wschodniej związanego z internacjonalizacją jego działalności.

Informacje o konkursie na stronie PARP: http://popw.parp.gov.pl/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp/dzialanie-1-2-internacjonalizacja-msp

AGERON Polska oferuje kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację, w tym:

  • diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,
  • przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,
  • analiza rynku docelowego,
  • przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,
  • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Dlaczego warto z nami współpracować przy składaniu wniosku?

  • Posiadamy udokumentowane ponad 10-letnie doświadczenie w realizacji usług doradczych polegających na opracowaniu i wdrożeniu strategii internacjonalizacji;
  • Towarzyszyliśmy ponad 100 polskim firmom w wyjazdach na zagraniczne imprezy targowo-wystawiennicze oraz misje gospodarcze na wielu rynkach (m.in. kraje Ameryki Łacińskiej, kraje UE, Turcja, Algieria, Chiny, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, USA);
  • Pracownicy AGERON Polska posiadają wiedzę i doświadczenie w doradztwie na rzecz firm na każdym etapie internacjonalizacji;
  • Dysponujemy rozbudowaną siecią partnerów zagranicznych specjalizujących się w obsłudze firm w zakresie internacjonalizacji – to jedno z kryteriów punktowanych przez PARP na etapie oceny wniosków konkursowych.

Zachęcamy do kontaktu z nami celem uzyskania szczegółowych informacji:

Aleksandra Stankiewicz | tel:  (+48) 22 6470227 | e-mail: a.stankiewicz@ageron.pl