Strona Główna > Uwarunkowania funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego

Uwarunkowania funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego

Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, 2009.

Badanie, przeprowadzone w 2009 roku, obejmowało analizę stanu sektora stoczniowego w Polsce i jego pozycji konkurencyjnej w obliczu zmian strukturalnych w światowym przemyśle stoczniowym w latach 2006-2009, jak również w obliczu przewidywanych zmian w sektorze do 2015 roku. Ponadto w ramach badania dokonano analizy instrumentów wspierania przemysłu stoczniowego w Polsce i w wybranych krajach UE. W ramach rekomendacji zaproponowano mechanizmy dla funkcjonowania polskiego sektora stoczniowego.

W ramach badania przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione wśród przedsiębiorców sektora stoczniowego oraz wśród przedstawicieli organizacji branżowych.