Strona Główna > Strategia rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)

Strategia rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF)

Zakończyliśmy realizację kolejnej strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego. Po projektach zrealizowanych dla obszarów funkcjonalnych Włocławka, Konina oraz Leszna, przystąpiliśmy do prac nad opracowaniem strategii rozwoju Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego swym zasięgiem 15 gmin, w tym miasto rdzeniowe – Radom.

Faza diagnostyczna projektu oparta została na syntezie materiału opracowanego w ramach szczegółowych analiz tematycznych zrealizowanych w trakcie:

  • Modułu transportowego strategii: „Zintegrowane planowanie transportu zrównoważonego ROF”
  • Modułu rewitalizacyjnego strategii: „Przeciwdziałanie problemom rozwojowym i społecznym ROF poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych”
  • Modułu środowiskowego strategii: „Sieć wielofunkcyjnych terenów otwartych systemu przyrodniczego (green belt)”

Budowa Strategii oparta została na przeprowadzonej diagnozie oraz dyskusji stanowiącej efekt szeregu spotkań konsultacyjnych. Pozwoliło to na sprawną realizację warsztatu strategicznego oraz opracowanie misji Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z którą ROF jest konkurencyjnym w skali interregionalnej ośrodkiem gospodarczym o wzrastającym poziomie życia mieszkańców opierającym swoją przewagę na współpracy Radomia z gminami ROF oraz powiatem radomskim rozwijającym się w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.