Strona Główna > Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej

Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej

Dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) przygotowaliśmy „Strategię rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów”.

Projekt dotyczył tematyki rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzi 10 jednostek samorządu terytorialnego OFAL. W ramach projektu dokonano szczegółowej analizy uwarunkowań rozwoju gospodarczego obszaru, na bazie której opracowano strategię rozwoju gospodarczego, plan rozwoju stref inwestycyjnych oraz program promocji stref inwestycyjnych obszaru.

Analiza uwarunkowań rozwoju obejmowała m.in. walory środowiskowe, infrastrukturalne, społeczeństwo, turystkę oraz gospodarkę i jej otoczenie (instytucje otoczenia biznesu). W ramach tej części przeprowadzono również audyt terenów inwestycyjnych, polegający na zidentyfikowaniu w OFAL terenów najbardziej atrakcyjnych pod kątem inwestycji. Diagnozę przeprowadzono z wykorzystaniem metody desk research, jak również badań ankietowych wśród przedsiębiorców oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych z największymi firmami i władzami lokalnymi.

Kolejną częścią analizy był Plan rozwoju gospodarczego, w którym wskazane zostały strategiczne branże, które mają potencjał do rozwoju w OFAL oraz cele strategiczne dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Stworzone zostały szczegółowe karty projektów i proponowany harmonogram ich realizacji. Opracowano ponadto plan rozwoju stref inwestycyjnych, obejmujących graficzne przedstawienie podziału przestrzennego funkcji gospodarczych w ramach OFAL oraz szczegółowe odniesienie przedsięwzięć zawartych w Planie rozwoju gospodarczego do terenów inwestycyjnych. Stworzono również model funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestora.

Część marketingowa strategii obejmowała Plan promocji stref inwestycyjnych – dokument szczegółowo wskazuje działania, które mają wypromować dostępne w OFAL tereny inwestycyjne.

Dokument strategiczny jest dostępny tutaj.