Strona Główna > Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce

Handel zagraniczny w Polsce i w Małopolsce

Czy Małopolska wykorzystuje swój potencjał eksportowy? Czy instytucje publiczne skutecznie wspierają eksporterów? A jakiego wsparcia oczekują sami eksporterzy?

Odpowiedzi na te pytania udziela raport opracowany przez Ageron Polska na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Gospodarczego w 2011 roku.

Raport jest kontynuacją badań handlu zagranicznego realizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od 2008 roku. Opracowanie prezentuje wybrane aspekty handlu zagranicznego Małopolski na tle pozostałych województw Polski, a także zawiera pogłębioną analizę wymiany handlowej w Małopolsce. Na potrzeby projektu przeprowadzono ogólnopolskie badanie eksporterów, wyniki którego posłużyły do sformułowania rekomendacji dla instrumentów wspierania eksportu na poziomie regionalnym.

Badanie wykazało, że Małopolska nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału eksportowego. Jej pozycja osłabiała się w ostatnich latach i obecnie eksport regionu stanowi 4,8 proc. krajowego wywozu. W latach 2005-2008 eksport z Małopolski rozwijał się w tempie 17 proc. rocznie. Podobnie jak w wypadku całego kraju, w 2009 roku nastąpiło jego załamanie – w wypadku Małopolski było ono jednak zdecydowanie głębsze. Pomimo ponownego wzrostu odnotowanego w 2010 roku nie udało się odbudować siły eksportowej regionu. W 2010 roku wartość małopolskiego eksportu wyniosła 5,7 mld euro – była o jedną dziesiątą niższa od wielkości z 2008 roku. Gorzej z odbudową strumienia eksportu po załamaniu z 2009 roku poradziło sobie tylko województwo świętokrzyskie.

Badanie pokazało również, że małopolscy eksporterzy z optymizmem spoglądają w przyszłość. Połowa z badanych przedsiębiorców deklaruje wzrost eksportu w swoich firmach w kolejnym roku. Natomiast wśród zagrożeń dla rozwoju działalności eksportowej wskazują przede wszystkim na czynniki zewnętrzne – wahania kursu walutowego oraz wzrost cen surowców i materiałów. Przedsiębiorcy oczekują wsparcia i doradztwa w zakresie nawiązywania zagranicznych kontaktów handlowych.

Raport końcowy z badań: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2012/Raport_Handel_zagraniczny_w_Polsce_i_Malopolsce_2010.pdf

Streszczenie raportu: http://gospodarka.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/497/Handel_zagraniczny_w_Ma%C5%82opolsce_2010.pdf

Udział w tym projekcie poszerzył naszą wiedzę w zakresie oczekiwań eksporterów. Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług ExportCreatora

 RozpocznijKreatora