Strona Główna > Cross-Innovation. Matchmaking warszawskich innowacyjnych MŚP

Cross-Innovation. Matchmaking warszawskich innowacyjnych MŚP

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA

Cross-Innowacja to proces łączenia się firm z sektora kreatywnego z przedsiębiorstwami z sektorów tradycyjnych, w celu wymiany wiedzy i sposobów działania. Dzięki niemu tworzona jest wartość dodana, nowe produkty i procesy biznesowe, które wzbogacają pracę obu przedsiębiorstw. Przykładem może być współpraca firmy produkującej nanotechnologiczne impregnaty do karoserii samochodowej z biurem architektonicznym, dzięki której powstaje pomysł na opatentowanie substancji chroniącej zabytkowe budynki i dzieła sztuki, a obie firmy mogą wspólnie rozpocząć międzynarodową ekspansję z nowym, innowacyjnym produktem.

O ekspansji międzynarodowej wspominamy nieprzypadkowo – AGERON był realizatorem fazy europejskiego projektu CrossInnovation poświęconej umiędzynarodowieniu warszawskich przedsiębiorstw, chcących współpracować cross-sektorowo z firmami z pozostałych miast partnerskich, do których należy Birmingham, Sztokholm, Amsterdam, Rzym, Lizbona, Pilzno, Tallin, Wilno, Berlin i Linz. Branże reprezentowane przez firmy w projekcie to m.in.:

      ICT

      Nanotechnologia

      Biotechnologia

      Gry video i aplikacje mobilne

      Energetyka i green-tech

      Design (wzornictwo przemysłowe, projektowanie mody, grafika komputerowa, projektowanie i wytwarzanie 3D)

      Multimedia

      Social media i internet

      Medyczna (ochrona zdrowia i sprzęt medyczny)

… i wiele innych, jako że w projekcie udział wzięło około 120 firm z 11 rynków Unii Europejskiej.

W roli międzynarodowego brokera innowacji i współpracy cross-sektorowej AGERON zrealizował następujące działania:

      Analiza potencjału innowacyjnego i eksportowego warszawskich MŚP i wybór najciekawszych firm do dalszej internacjonalizacji.

      Matchmaking warszawskich firm z przedsiębiorstwami z pozostałych miast partnerskich, zakończony organizacją wyjazdu na sesję B2B w Berlinie oraz podpisaniem deklaracji współpracy przez warszawskie MŚP i firmy z Wilna, Sztokholmu i Lizbony.

      Prowadzenie warsztatu z zakresu cross-sektorowej współpracy innowacyjnej dla branż Life Sciences podczas Berlin Innovation Interface Event.

      Stworzenie rekomendacji dla twórców polityk rozwoju gospodarczego Miasta Stołecznego Warszawa w zakresie perspektywy międzynarodowej w działalności warszawskich przedsiębiorstw (część dokumentu strategicznego CrossInnovation Warsaw Implementation Plan).

      Prowadzenie warsztatów, konsultacji i doradztwa dla warszawskich MŚP w zakresie prowadzenia ekspansji międzynarodowej.

      Reprezentowanie Warszawy w czasie eventów w Sztokholmie (wrzesień 2013) oraz Birmingham (czerwiec 2014) – wystąpienia o roli internacjonalizacji w miejskich programach wsparcia innowacyjnych sektorów.

      Zebranie dobrych praktyk i opis case studies najciekawszych cross-sektorowych inicjatyw innowacyjnych.

Więcej informacji o samym projekcie CrossInnovation na stronie: www.cross-innovation.eu

Projekt wzbogacił nas o nowe doświadczenia w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

 RozpocznijKreatora