Strona Główna > Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza

Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza

Umacniając naszą pozycję w badaniach i doradztwie na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw w 2014 roku zrealizowaliśmy projekt pn. „Badanie poziomu aktywności międzynarodowej firm Mazowsza – identyfikacja potencjału firm nieeksporterów”.

Projekt został zrealizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dla potrzeb realizacji projektu systemowego pod nazwą „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”. W ramach projektu zrealizowano m.in. badanie ilościowe wśród mazowieckich firm eksportowych i nieeksportowych, dokonano analizy wyników badania oraz przedstawiono wyniki badania na panelu eksperckim.

Raport z badania zawiera szczegółową analizę mazowieckiego eksportu oraz wypracowane rekomendacje w zakresie możliwości zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego w międzynarodową działalność gospodarczą oraz wzmocnienia ich postaw proeksportowych.

Pełna wersja raportu z badania dostępna TUTAJ

Pracując z Klientem publicznym na rzecz internacjonalizacji firm zdobylismy nowe, cenne doświadczenia. Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora:

 RozpocznijKreatora