Strona Główna > Badanie i promocja ekwadorskich produktów

Badanie i promocja ekwadorskich produktów

 Ekwadorska Agencja Promocji Eksportu i Inwestycji (CORPEI) 2008

Projekt został zrealizowany w 3 fazach.

Pierwszym etapem było badanie przeprowadzane w sieciach handlowych Francji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Hiszpanii i Niemiec. Wywiady pogłębione nakierowane były przede wszystkim na zdiagnozowanie warunków suktecznego wprowadzenia do sieci produktów ekwadorskich – przede wszystkim spożywczych, także mebli, tekstyliów, kwiatów. Na podstawie badania powstała strategia wprowadzania ekwadorskich produktów do europejskich sieci. Klient otrzymał także bazę bezpośrednich kontaktów do odpowiednich kupców.

Drugim etapem było badanie możliwości dystrybucji produktów ekwadorskich na terenie Unii Europejskiej z wykorzystaniem platformy logistycznej 3PL (Third Party Logistics) – metody działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej. Typowe funkcje, które mogą zostać przekazane, to transport, konsolidacja celna i ładunkowa, magazynowanie, magazynowanie kontraktowe, wypełnianie zamówień, dystrybucja i zarządzanie transportem. Badanie zrealizowano metodą wywiadów w portach morskich Niemiec, Holandii i Włoch.

Trzecim etapem była misja benchmarkingowa 10 firm ekwadorskich z branży spożywczej do Polski i Czech. Ekwadorscy przedsiębiorcy spotkali się z polskimi importerami na targach IFE Poland w Warszawie oraz odbyli wizytę studyjną w czeskich sieciach handlowych, zwiedzając między innymi magazyny sieci TESCO.

 

Państwa również zapraszamy do skorzystania z usług ExportCreatora

 RozpocznijKreatora