Strona Główna > Badanie chińskich użytkowników gier video

Badanie chińskich użytkowników gier video

Gry Chiny AGERON Polska ExC news

Dla firmy Vivid Games – producenta i wydawcy gier video, między październikiem a grudniem 2014 zrealizowaliśmy badanie konsumentów w Chinach pod kątem dostosowania gier do specyficznych potrzeb chińskich użytkowników.

Najważniejsze problemy badawcze dotyczyły:

  • roli tematyki gier w systemie motywacji użytkowników do sięgania po konkretne tytuły;
  • atrakcyjności tematów gier produkowanych przez naszego Klienta;
  • wyboru elementów gry, które należy i warto dostosować do chińskich realiów i dostarczenia rekomendacji na temat sposób tego dostosowania (muzyka, lokacje, wygląd bohaterów, tradycyjne chińskie symbole i barwy itp.);
  • zachowań zakupowych chińskich graczy w systemie Free-2-Play i dostosowania strategii cenowych i promocyjnych w celu maksymalizacji zwrotu z pojedynczej licencji;
  • stosunku chińskich graczy do reklam w grach i sposobów łagodzenia ich negatywnych reakcji.

Efektem analizy zebranych danych były rekomendacje taktyczne i operacyjne w zakresie skutecznego wejścia gier na rynek chiński. Czy jednorożec quilin może być symbolem graficznym drużyny wojowników i czy lepiej się sprawdzi w tej roli od feniksa? Czy postać drugoplanowa – Chinka – powinna być ubrana w tradycyjny strój hanowski, czy też lepiej będzie postrzegana w szpilkach, posyłając graczowi uwodzicielski uśmiech? Jakie szanse na zwiększenie konwersji graczy, którzy nigdy nie dokonali jeszcze w żadnej grze mikropłatności, daje umiejscowienie akcji gry w lesie bambusowym, a jakie na ulicach Makao? Te pytania mogą wydawać się egzotyczne, jednak przy wielomilionowej populacji graczy w Chinach i ich specyficznych oczekiwaniach względem cyfrowej rozrywki, trafna na nie odpowiedź daje szanse na ogromne zyski.

Największym wyzwaniem realizacji badania był dobór odpowiednich narzędzi badawczych. Z uwagi na ogromną liczebność odbiorców gier w Chinach, niemożliwe było choćby zbliżenie się do standardów reprezentatywności i liczebności próby badawczej. To angażujące i trafne narzędzia musiały zapewnić wiarygodność pozyskiwanych danych. Na potrzeby badania stworzyliśmy autorską metodę badawczą, którą nazwaliśmy daily quests.

Kolejnym wyzwaniem była techniczna realizacja badań online w Chinach, gdzie Internet rządzi się własnymi, specyficznym prawami, nierzadko narzucanymi przez chiński rząd. Przy realizacji badania korzystaliśmy zatem z zaplecza i wiedzy naszego chińskiego partnera i twórczo omijaliśmy wyrastające przed nami bariery.