Strona Główna > Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego – II edycja

Analiza weryfikacyjna obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego – II edycja

W pierwszej połowie 2016 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeprowadziliśmy analizę mającą na celu weryfikację zasadności utrzymania obecnych inteligentnych specjalizacji regionalnych i identyfikację ewentualnych przesłanek do rozszerzenia katalogu specjalizacji o dodatkowe dziedziny. W analizie uwzględniono 17 wskaźników (w ramach każdego wskaźnika wyznaczono po kilka podwskaźników) dla których utworzono wskaźnik syntetyczny, który pozwolił wskazać branże stanowiące specjalizację regionu.