Strona Główna > Analiza rynków zagranicznych dla klienta z branży IT

Analiza rynków zagranicznych dla klienta z branży IT

Przeprowadziliśmy analizę rynków zagranicznych w celu wyboru kierunku o największym potencjale dla komercjalizacji technologii polskiej firmy z branży IT.

Spośród rynków całego świata dokonaliśmy zawężenia grupy docelowej do 15 krajów wykorzystując wskaźniki makroekonomiczne oraz określające poziom użytkowania i bezpieczeństwa internetu. Zbadaliśmy także poziom rozwoju rynków finansowych, szczególnie w obszarze bankowości i ubezpieczeń. W kolejnym etapie, 15 państw zostało ponownie przeanalizowanych i porównanych na podstawie wskaźników ukazujących popularność i stopień zaawansowania e-commerce, e-bankowości oraz big data.

W rezultacie dogłębnej analizy i subiektywnej oceny, uwarunkowanej specyficznymi potrzebami klienta w zakresie charakterystyki rynków i globalnej wizji ekspansji, wybranych zostało 5 rynków docelowych.

Decyzja o ich wyborze i przedstawienie finalnych rekomendacji wiązały się z uwzględnieniem specyficznego charakteru technologii. Co więcej, należało zwrócić uwagę nie tylko na wielkość i stopień rozwoju tych rynków, ale także na ich dynamikę wzrostu i potencjał w ciągu najbliższych lat. Branżę IT charakteryzuje ponadprzeciętne tempo zmian, które jest najbardziej problematycznym, ale i kluczowym, aspektem przy tworzeniu strategii internacjonalizacji.

źródło zdjęcia: Michigan Municipal League/CC BY 2.0/http://bit.ly/1dA5dsI