Strona Główna > Analiza konkurencyjności polskiego sektora maszynowego

Analiza konkurencyjności polskiego sektora maszynowego

Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki.

MINISTERSTWO GOSPODARKI, 2009.

Badanie zostało przeprowadzone w 2009 roku i obejmowało analizę stanu sektora maszynowego w Polsce na tle sektora w Europie i na świecie. Przeanalizowano czynniki ekonomiczne, społeczne, i technologiczne mające wpływ na sektor maszynowy, dokonano również analizy czynników kształtujących stronę popytową rynku, w podziale na popyt wewnętrzny i zewnętrzny.

Zidentyfikowano zarazem najważniejsze bariery rozwojowe w zakresie regulacji prawnych i administracyjnych oddziałujących na sektor maszynowy. Opracowano analizę SWOT sektora oraz dokonano oceny jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym, europejskim i globalnym. Dokonano również prognozy uwarunkowań funkcjonowania sektora do 2015 roku.

W ramach badania przeprowadzona indywidualne wywiady pogłębione wśród przedsiębiorców sektora maszynowego oraz wśród przedstawicieli organizacji branżowych.