Strona Główna > Analiza konkurencyjności innowacyjnego rozwiązania GREEN-TECH

Analiza konkurencyjności innowacyjnego rozwiązania GREEN-TECH

Przeprowadziliśmy analizę konkurencyjności międzynarodowej, nowo opatentowanej, technologii polskiego producenta z sektora Odnawialnych Źródeł Energii.

Spośród 25 rynków Europy, Ameryki Północnej, Azji Centralnej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu wybraliśmy 11 rynków o największym potencjale komercjalizacji technologii kolektorów słonecznych. W tym celu przeanalizowaliśmy wskaźniki makroekonomiczne, społeczno-demograficzne, geolokalizacyjne i opisujące lokalny rynek energetyczny.

W drugim etapie 11 wybranych rynków zostało przeanalizowanych pod kątem dostępnych na rynkach produktów bezpośrednio i pośrednio konkurencyjnych. Rozwiązanie naszego Klienta zostało spozycjonowane na tle konkurencji przede wszystkim pod kątem parametrów technicznych i ceny. Na tej podstawie określiliśmy 5 rynków o największym potencjale.

Trzeci etap to analiza 5 makroregionów (Bałkany, Europa Wschodnia, Azja Centralna, Afryka Północna, Kraje Zatoki Perskiej) pod kątem stworzenia strategii marketingowej wejścia na te rynki. Zostały przeanalizowane kanały dystrybucji, strategie konkurentów, kultura organizacyjna i najważniejsze stosowane narzędzia promocji. Na tej podstawie przedstawione zostały finalne rekomendacje odnośnie sposobu wejścia oraz dostosowania komunikacji i promocji do specyfiki rynków o największym potencjale.

Projekt dofinansowany z działania 5.4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie na uzyskanie ochrony wartości przemysłowej”.

Zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

 RozpocznijKreatora