Strona Główna > Analiza klimatu inwestycyjnego lotniska w Płocku

Analiza klimatu inwestycyjnego lotniska w Płocku

 Pełny tytuł analizy brzmiał „Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym dla obszaru lotniska w Płocku i terenów przyległych w celu przygotowania terenów inwestycyjnych w gminie-miasto Płock”.

URZĄD MIASTA PŁOCK, 2014

Cieszmy się, że był to nasz drugi projekt (obok Polityki Rozwoju Gospodarczego Miasta Płock na lata 2012-2022) realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Płock.
W ramach przedsięwzięcia przeanalizowano zasadność modernizacji obecnego lotniska w kierunku lotniska  General Aviation, a więc umożliwiającego obsługę cywilnego ruchu lotniczego. Pod uwagę zostały wzięte możliwości wsparcia zewnętrznego dla tego typu inwestycji, jak i jego biznesowe uzasadnienie (możliwości pokrycia kosztów utrzymania)

W przeprowadzonych analiz szczególną uwagę poświęcono następującym aspektom:
•    ocena atrakcyjności inwestycyjnej obszaru oraz miasta wraz ze wskazaniem firm, dla których istnieje duże prawdopodobieństwo zainteresowania obszarem,
•    analiza lokalnych działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
•    analiza czynników warunkujących skuteczne pozyskanie inwestorów dla obszaru inwestycyjnego,
•    program działania na rzecz wzmocnienia pozytywnego klimatu inwestycyjnego miasta,
•    program promocji obszaru inwestycyjnego celem skutecznego pozyskania inwestorów wraz z szacunkowym określeniem kosztów działań.
•    analiza barier inwestycyjnych z uwzględnieniem zagadnień środowiskowych i ekologicznych.