Strona Główna > Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym

Analiza dotycząca przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym

Analizę przeprowadziliśmy na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Było to jedno z trzech opracowań zleconych w ramach Projektu ,,Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”, Działanie I.4.2 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Badanie dotyczyło identyfikacji przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce Wschodniej w ujęciu sektorowym – uwzględniając sektory strategiczne dla Polski Wschodniej, czyli: budowlany; logistyczny; spożywczy; drzewny i meblarski; chemiczny; maszynowy; metalowy; odzieżowy; OZE; BPO; jachtowy; lotniczy; turystyka biznesowa oraz działania innowacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego na poziomie miast prezydenckich i na szczeblu wojewódzkim oraz w instytucjach odpowiedzialnych za rozwój regionalny w Polsce Wschodniej.

Przeprowadzono dogłębną analizę aktualnych wskaźników społeczno-ekonomicznych istotnych dla określenia innowacyjności 5 województw (warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego) na tle całej Polski. Dodatkowo zaprezentowano 25 studiów przypadku z Polski Wschodniej, 20 z innych województw Polski oraz 15 z krajów Unii Europejskiej. W końcowej części raportu opisano czynniki ograniczające innowacyjność oraz przedstawiono rekomendacje dla dynamizacji nowatorskich przedsięwzięć w Makroregionie w formie analizy SWOT.