Strona Główna > Nabory wniosków na dofinansowanie eksportu polskich przedsiębiorstw: RPO

Nabory wniosków na dofinansowanie eksportu polskich przedsiębiorstw: RPO

Jako firma wyspecjalizowana we wsparciu eksportu polskich przedsiębiorstw, składamy wnioski w konkursach organizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz realizujemy projekty podlegające dofinansowaniu.

Jednym z zakładanych poddziałań Regionalnych Programów Operacyjnych każdego województwa, jest wspieranie internacjonalizacji lokalnych przedsiębiorstw. Z uwagi na rozbieżne harmonogramy naboru wniosków w każdym z województw, zachęcamy Państwa do obserwowania naszej strony, gdyż będziemy na bieżąco informować o uruchamianych naborach.

Poniżej przedstawiamy Państwu najbliższe planowane nabory na 2016 rok:

  • Województwo Lubuskie – Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynaradawianie sektora MŚP
  • Województwo Łódzkie – Działanie 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
  • Województwo Mazowieckie – Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Każde z powyższych działań zakłada realizację projektów mających na celu zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw z poszczególnych województw oraz zwiększenie stopnia ich internacjonalizacji. Przykładowymi działaniami podlegającymi dofinansowaniu będą:

  • stworzenie strategii działań międzynarodowych;
  • dostosowanie działalności do wymogów zagranicznych rynków;
  • poszukiwanie partnerów biznesowych.

Zachęcamy Państwa do współpracy z nami zarówno w zakresie pozyskania dofinansowania jak i przy kolejnych etapach realizacji projektu.