Strona Główna > Włocławek – delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych

Włocławek – delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych

GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK

wloclawekCelem integracji obszarów funkcjonalnych, zakładanej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, jest zmiana perspektywy zarządzania polskimi miastami z zarządzania skupionego wyłącznie na obszarze administracyjnym miasta na perspektywę zarządzania i myślenia o mieście w kontekście jego obszaru funkcjonalnego.

Zmiana ta jest niezbędna przede wszystkim ze względu na konieczności integracji działań, których efekty wykraczają poza granice administracyjne pojedynczej gminy. Przykładami tego typu działań są m.in. planowanie przestrzenne, rozwój infrastruktury czy działania nakierowane na rozwój lokalnego rynku pracy.

Dział badań AGERON Polska zrealizował dla Gminy Miasta Włocławek oraz gmin partnerskich, projekt pn. Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz ich wsparcie poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych. Celem nadrzędnym projektu było osiągnięcie zintegrowanego podejścia do problemów miejskiego obszaru funkcjonalnego Włocławka oraz wyznaczenie potencjalnych kierunków jego rozwoju.

W ramach prac diagnostycznych opracowano trzy raporty:

  • Delimitację obszaru funkcjonalnego miasta Włocławek;
  • Analizę rynku pracy miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego;
  • Studium komunikacyjne dla miasta Włocławek i jego obszaru funkcjonalnego.

 

 

Przekazana przez AGERON, Gminie Miastu Włocławek, Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Włocławka na lata 2014-2020 to finalny dokument projektu.