Strona Główna > Przygotowanie i wdrożenie Planów Rozwoju Eksportu

Przygotowanie i wdrożenie Planów Rozwoju Eksportu

Szerokie doświadczenie w zakresie wspierania działalności eksportowej wykorzystujemy pracując dla wielu polskich firm przy opracowaniu strategii eksportowej oraz jej wdrożeniu w ramach programu „Paszport do eksportu”.

Program „Paszport do eksportu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.1., ma na celu przede wszystkim wsparcie małych i średnich polskich przedsiębiorstw w zakresie umiędzynarodowienia działalności, w szczególności w zakresie tworzenia, a następnie wdrażania strategii rozwoju na rynkach międzynarodowych. W ramach założeń programu firmy charakteryzujące się potencjałem eksportowym mają szansę na uzyskanie dofinansowania usług doradczych polegających na przygotowaniu dokumentu strategicznego – Planu Rozwoju Eksportu – a następnie na uzyskanie wsparcia w zakresie wdrażania opracowanej strategii poprzez doradztwo i realizację takich działań na rynkach zagranicznych, jak m.in.: udział w imprezach targowo-wystawienniczych, udział w misjach gospodarczych, czy wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.

AGERON posiada szerokie doświadczenie w realizacji programu „Paszport do eksportu”, zarówno na etapie opracowywania strategii eksportowej, jak i wdrożenia strategii.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z doświadczenia ExportCreatora

 RozpocznijKreatora