Strona Główna > Południowy Bałtyk – mobilność rynku pracy i najbardziej poszukiwane zawody w regionie

Południowy Bałtyk – mobilność rynku pracy i najbardziej poszukiwane zawody w regionie

Na zlecenie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przygotowaliśmy dwa opracowania eksperckie.

Pierwsze z nich to analiza danych Eurobarometru pod względem najbardziej poszukiwanych zawodów w regionie Południowego Bałtyku. Drugie opracowanie dotyczy czynników sprzyjających i barier mobilności na rynku pracy w szczególności obszaru metropolitalnego Trójmiasta, w tym: przeszkód administracyjno-prawnych, transgranicznych systemów zabezpieczenia społecznego, przenoszenie uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych i rentowych, uznawania kwalifikacji zawodowych.

Opracowania powstały na potrzeby projektu „Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (South Baltic Professionals)”, realizowanego przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami naszych prac (ekspertyzy dostępne w polskiej i angielskiej wersji językowej) TUTAJ