Strona Główna > Komercjalizacja gier mobilnych na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej – badanie i strategia

Komercjalizacja gier mobilnych na rynkach Azji i Ameryki Łacińskiej – badanie i strategia

Stworzyliśmy strategię dostosowania gier na urządzenia mobilne skierowaną na 6 najbardziej perspektywicznych rynków zagranicznych.

Celem projektu było przedstawienie Klientowi (producentowi gier) strategicznych i praktycznych rekomendacji w zakresie działań, które warto podjąć na konkretnych rynkach zagranicznych, aby zwiększyć popularność produkowanych przez niego gier.

Zbadane zostały specyficzne uwarunkowania rynków, m.in.:

 • preferencje konsumentów gier;
 • sposoby promocji gier mobilnych;
 • potencjalni partnerzy biznesowi;
 • media i imprezy branżowe pod kątem promocji;
 • kanały dystrybucji;
 • ceny downloadu i systemy mikropłatności;
 • cechy analizowanej gry w porównaniu z najpopularniejszymi grami konkurencyjnymi;
 • cykle życia gier mobilnych;
 • stan, wielkość i trendyna rynku mobile;
 • zachowania zakupowe konsumentów;
 • modele przyjmowania kulturowych i ekonomicznych wzorców globalnych w stosunku do wzorców krajowych;
 • popularność tematyki badanej gry;
 • bariery przyjęcia gry i potencjalnych tematów wrażliwych w kulturze badanych rynków;
 • normy i symbole kulturowe mające znaczenie dla tematyki badanej gry (stosunek społeczny do sportu, agresji i przemocy, lokalne symbole popkulturowe, tradycyjnie uwarunkowana estetyka etc.);
 • strategie konkurencyjnych producentów i wydawców gier.

W badaniach i analizach posłużyliśmy się następującymi narzędziami:

 • desk research;
 • analiza treści komentarzy graczy;
 • ankieta internetowa (CAWIi);
 • analiza medialna;
 • analiza cyklu życia produktu;
 • analiza 4P;
 • punktowa analiza atrakcyjności rynku (Market Selector);
 • benchmarking najpopularniejszych gier konkurencyjnych;
 • studium przypadku.

Największym wyzwaniem było przeprowadzenie tego samego, spójnego logicznie procesu badawczego, jednocześnie na 6 całkowicie odmiennych rynkach, posługujących się 5 różnymi językami. Zależało nam, aby umożliwić Klientowi porównanie i ocenę atrakcyjności biznesowej tych krajów oraz w jasny sposób przedstawić ich specyfikę i zakres działań koniecznych do udanej komercjalizacji gry na każdym z badanych rynków.

Specjalnie dla tego projektu stworzyliśmy autorską metodologię dedykowaną badaniom tej tematyki, rzadko przeprowadzanym w Polsce i na świecie. Dziedzina ta zdominowana jest bowiem przez ogólnego zasięgu badania preferencji i zachowań konsumentów na rynku mobile. Aby dostarczyć rekomendacji szytych na miarę stworzyliśmy metodologię, dostosowaną m.in. do specyficznej tematyki gry oraz segmentu, który zajmują na rynku gry na urządzenia mobilne. Efektem są wyniki badań i analiz pozwalające przedstawić Klientowi praktyczne rekomendacje biznesowe.

Prace trwały na zlecenie polskiego producenta gier od maja do października 2014 i były dofinansowane z programu Go_Global.PL realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Państwa również zapraszamy do skorzystania z ExportCreatora

 RozpocznijKreatora