Strona Główna > Analiza branż strategicznych na Podkarpaciu

Analiza branż strategicznych na Podkarpaciu

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zespół Ageron Polska podjął się przeanalizowaniu pięciu branż, które uznane zostały za strategiczne na Podkarpaciu. Wybranymi branżami były:

 • chemiczna,
 • lotnicza,
 • informatyczna,
 • odnawialne źródła energii,
 • jakość życia (branża jakość życia uwzględniała trzy kluczowe sektory:
  • zrównoważona turystyka (turystyka aktywna, turystyka dziedzictwa, rekreacja, agroturystyka, turystyka biznesowa, turystyka religijna),
  • zdrowie (ośrodki medyczne, uzdrowiska, SPA, turystka medyczna, opieka nad ludźmi starszymi, żywność ekologiczna),
  • eko-technologie (budownictwo ekologiczne, infrastruktura ekologiczna, technologie dla turystyki i zdrowia, recykling).

Wszystkie powyższe sektory zostały przeanalizowane poprzez takie wskaźniki, jak ich wielkość, strukturę, główne ośrodki rozwoju, funkcjonujące w nich firmy. Tak powstała charakterystyka uzupełniona była o dane z rynku pracy w województwie podkarpackim, dzięki temu możliwe było opracowanie potencjałów rozwojowych poszczególnych sektorów.

Ostatecznym efektem projektu było przygotowanie pięciu broszur promujących poszczególne branże oraz opracowanie, które zsumowało zebrane informacje.