Strona Główna > Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego z uwzględnieniem potencjału regionu do przyciągania BIZ

Analiza atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego z uwzględnieniem potencjału regionu do przyciągania BIZ

Projekt opracowaliśmy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w ramach projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt obejmował opracowanie analizy atrakcyjności inwestycyjnej oraz przewodnika informacyjnego dla inwestora w formie folderu reklamowego („Lubelskie – miejsce dla Twoich inwestycji”). Raport końcowy Analizy składał się z dwóch głównych części:

I część – zagadnienia formalno-prawne, dotyczące różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w województwie lubelskim (ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ważnych dla inwestorów zagranicznych), w tym:

 • Charakterystyka form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Czynności formalno-prawne związane z rozpoczęciem działalności,
 • Formy opodatkowania i związane z nimi rozwiązania,
 • Prawo pracy,
 • Uwarunkowania prawne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie lubelskim,
 • Procedury lokalizacyjne.

II część – badanie potencjału inwestycyjnego regionu, w oparciu o szczegółowe analizy na podstawie badania desk research oraz wywiadów pogłębionych, w tym:

 • Analiza wskaźnikowa,
 • Badanie desk research (m.in. dostępność komunikacyjna, rynek pracy, kluczowe branże, powiazania kooperacyjne, potencjał naukowo-badawczy, system wsparcia przedsiębiorców),
 • Analiza dostępności terenów inwestycyjnych i powierzchni biurowych,
 • Szczegółowa analiza stanu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (w tym przykłady zrealizowany inwestycji).
 • Elementem końcowym opracowania było wyodrębnienie perspektywicznych kierunków rozwoju BIZ – priorytetowe sektory i kierunki przyciągania BIZ. Do jego utworzenia przyczyniły się wymienione powyżej analizy uzupełnione wnioskami z indywidualnych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z zagranicznymi inwestorami, jak również z ekspertami w zakresie przyciągania inwestycji, w tym przedstawicielami parków naukowo-technologicznych oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Tak przygotowana analiza, wraz z folderem informacyjnym została przetłumaczona na język angielski i rosyjski oraz oddana do publikacji pod numerem ISBN.