Strona Główna > Firma > Ludzie

Ludzie

Michał Zieliński

Dyrektor Zarządzający

AGERON Polska

Partner AGERON International

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania strategicznego oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Od 2003 r. kieruje biurem AGERON Polska w Warszawie. Posiada doświadczenie w nadzorowaniu licznych projektów badawczych i doradczych realizowanych w Polsce oraz w wielu innych krajach na rzecz instytucji publicznych i prywatnych oraz w realizacji projektów związanych z promocją przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Rafał Gorgol

Dyrektor

Promocja Międzynarodowa

Z wykształcenia socjolog. Jest specjalistą w zakresie budowy relacji handlowych na rynkach zagranicznych i kojarzenia partnerów biznesowych. W Ageron Polska od 2007 roku. Obecnie kieruje realizacją kluczowych projektów związanych z promocją gospodarczą. W ich ramach odpowiada m.in. za organizację misji gospodarczych, wystąpień targowych, szkoleń, konferencji, wizyt studyjnych i spotkań b2b. Doświadczenie nabyte w prowadzeniu własnej firmy pomaga mu dobrze rozumieć położenie przedsiębiorców, co przekłada się na praktyczne podejście do zagadnień rozwoju biznesowego.